Rente nog lager

De laatste maanden is de rente op de kapitaalmarkten  nog verder gedaald. De Nederlandse Staat kan voor 10 jaar lenen tegen een negatieve rente, een zeer bijzondere situatie. Dat betekent dat voor houders van obligaties er de komende jaren weinig rendement te verwachten is. Het NHF is dan een mooi alternatief om te “schuilen”.  Sinds de oprichting is het rendement na kosten altijd minstens 4,5% geweest, gezien de bestaande portefeuille aan uitgezette leningen zal dat ook zeker de komende jaren gehaald gaan worden. 

Fondsnieuws
Nadat het NHF in  2018 een mooie groei heeft weten te realiseren is de eerste helft van dit jaar ook weer goed verlopen. We hebben weer enkele nieuwe investeerders mogen verwelkomen en enkele bestaande investeerders hebben hun inleg, in sommige gevallen fors, verhoogd.

De verwachting is dat dit kwartaal het fondsvermogen de grens van 9 miljoen Euro gaat passeren. Bij de start van het fonds hadden we als minimale doelvermogen een bedrag van 10 miljoen in gedachten,  en dat lijkt nu binnen bereik.

Ook de samenwerking met IBD Nederland  (https://ibd-nederland.nl/) begint zijn vruchten af te werpen. IBD Nederland is een service provider die in contact staat met vele financiële adviseurs voor ondernemings- en  vastgoedfinancieringen. Op deze manier wordt het fonds toegankelijker voor een grotere groep.  De eerste aanvragen voor financieringen zijn inmiddels via hen afgewikkeld.

Recente casus
Een ondernemer die vastgoed als zijn oudedagsvoorziening ziet heeft dankzij het NHF binnen een jaar tijd een mooie vastgoedportefeuille kunnen opbouwen.  Hij bezat al een pand dat vrij is van hypotheek en met dit extra onderpand was het mogelijk om in drie stappen nog drie panden bij te kopen. Zijn laatste aankoop betreft drie verhuurde appartementen op een toplocatie in Roermond. Door slim te kopen, en te laten verbouwen zijn diverse wooneenheden en commerciële ruimtes gecreëerd die allemaal snel verhuurd konden worden.  Als de laatste verbouwing klaar is wordt zo een totale huurstroom van bijna € 80.000,00 per jaar gegenereerd. Dit is ruim voldoende om de rente en aflossingen te betalen en daarna nog een leuke cashflow over te houden. Deze wordt vooralsnog gebruikt om leningen versneld af te lossen, want zijn bestaande ondernemingen leveren nu al voldoende op om prettig van te leven.

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen binnen het NHF? Dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%