Ik zoek een financiering

Een Financiering

Het NHF verstrekt uitsluiten hypotheken:
  • aan ondernemers en vastgoedbeleggers;
  • op Nederlands onroerend goed op basis van hypotheek;
  • financiering is mogelijk tot 60% van de marktwaarde;
  • er dient een goede (toekomstige) cashflow te zijn om de lasten te betalen;
  • maximaal wordt per onderpand verstrekt een bedrag van € 1  miljoen;
  • aflossing in maximaal 20 jaar.
Actuele Rentes

Geld lenen is mogelijk tegen de volgende looptijden en tarieven:

1 jaar 6,2%
5 jaar 6.5%
10 jaar 6,9%

Uitsluitende door het NHF aangewezen adviseurs kunnen een aanvraag indienen bij het NHF.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij IBD Nederland. De eerste service-provider voor de zakelijke markt. Ook kunt u een aanvraag dienen via ons contactformulier.

In tegenstelling tot banken kunnen wij nog snel en efficient werken. Indien aanvraag compleet wordt aangeleverd via uw adviseur zal binnen 48 uur een offerte uitgebracht worden.  Na ontvangst van de getekende offerte en aanlevering van alle nog ontbrekende stukken, kan het definitieve akkoord ook binnen 48 uur gegeven worden. Afhankelijk van medewerking van de notaris en eventuele eerdere geldverstrekkers kan dan binnen enkele dagen de hypotheekakte ondertekend worden.

Op zoek naar een financiering?

Indien de aanvraag compleet wordt aangeleverd via uw adviseur zal binnen 48 uur een offerte uitgebracht worden.