Ik wil investeren

Investeren in hypotheken

Het fonds geeft certificaten met een minimale inleg van € 100.000 uit. Eventuele vervolginvesteringen kunnen lager zijn.
Beheer investering
Voor het totale beheer wordt een fee van 1% van het aanwezige vermogen in rekening gebracht, waarvan alle kosten worden betaald. Kosten van derden voor het innen van gelden bij achterstanden en executie van panden worden verhaald op de geldnemer.  
Opbrengsten en kosten investeren

Alle opbrengsten van het fonds – rente, boeterente bij vervroegde aflossing, kosten van afsluiten hypotheek en transactiekosten certificaten bij aan- en verkoop – komen geheel ten goede aan het fonds.

Uitgaande van de huidige rente en rekening houdend met de beheersfee van 1% kunnen investeerders op dit moment een minimaal rendement van 4.5% verwachten na kosten. Als de rente in de toekomst gaat stijgen zal deze stijging ook ten goede komen aan de investeerders.

Reeds behaald rendement investeerder na kosten

2014 – 4,65%
2015 – 4,48%
2016 – 4,57%
2017 – 4,79%
2018 – 4,50%
2019 – 4,71%
2020 – 5,06%
2021 – 5,1%
2022 – 5,1%

Toezicht

Er zijn twee vormen van toezicht geïmplementeerd.

Een kredietcommissie bestaande uit drie investeerders binnen het Nederlands Hypotheek Fonds, die namens de mede-investeerders controle houden op het fonds. De kredietcommissie heeft het recht op ieder gewenst moment een dossieronderzoek starten en bestaande procedures te verifiëren. Iedereen die investeert in het Nederlands Hypotheekfonds kan zich kandidaat stellen voor de kredietcommissie. Tijdens de jaarvergadering, bestaande uit investeerders, kan er gestemd worden op de kandidaten.

De administratie van het fonds wordt gevoerd door Abacc te Roermond. Daarnaast kan de jaarrekening, op verzoek van de jaarvergadering, nog gecontroleerd worden door een externe registeraccountant.

Het fonds, met registratieplicht bij de AFM, voldoet aan de criteria die door de AFM gesteld worden aan een ‘Alternatieve Beleggingsinstelling’ (ABI) conform het AIFDM-regime. Dit houdt in dat u investeert zonder toezicht van de AFM.

Fiscaal transparant

Als besloten fonds voor gemene rekening is het fonds fiscaal transparant. De waarde van het certificaat telt voor particuliere investeerders als privévermogen in Box 3. Voor BV’s wordt de opbrengt belast conform de regels van de vennootschapsbelasting. Het fonds zelf is dan niet belastingplichtig.

Een van de (fiscale) voorwaarden van een ‘besloten fonds voor gemene rekening’ is dat de certificaten niet vrij verhandelbaar zijn. Een certificaat kan worden teruggekocht door het fonds zelf. Daarna kan het weer aan belangstellenden worden verkocht. Op deze interne markt zal worden bepaald dat terugkoop van certificaten voorrang heeft boven nieuwe uitzettingen aan hypotheek. Alle deelnemers en het fonds zelf hebben alle belang bij een zo liquide mogelijke handel.

Investeren met hoog rendement?

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden om te investeren in het Nederlands Hypotheek Fonds.
Fiscaal transparant

Als besloten fonds voor gemene rekening is het fonds fiscaal transparant. De waarde van het certificaat telt voor particuliere investeerders als privévermogen in Box 3. Voor BV’s wordt de opbrengt belast conform de regels van de vennootschapsbelasting. Het fonds zelf is dan niet belastingplichtig.

Een van de (fiscale) voorwaarden van een ‘besloten fonds voor gemene rekening’ is dat de certificaten niet vrij verhandelbaar zijn. Een certificaat kan worden teruggekocht door het fonds zelf. Daarna kan het weer aan belangstellenden worden verkocht. Op deze interne markt zal worden bepaald dat terugkoop van certificaten voorrang heeft boven nieuwe uitzettingen aan hypotheek. Alle deelnemers en het fonds zelf hebben alle belang bij een zo liquide mogelijke handel.