Rendement 2018

Fondsnieuws
Op basis van de conceptcijfers over 2018 is het rendement uitgekomen op 4,69%. Tijdens de aanstaande jaarvergadering zullen deze conceptcijfers met de participanten worden doorgenomen. Na hun akkoord zal het definitieve rendement worden vastgesteld en zal het resterende bedrag worden uitbetaald. Participanten hebben gedurende afgelopen jaar reeds 4% voorschotrente ontvangen. 

Ook de instroom van nieuwe deelnemers stemt tot tevredenheid; vorig jaar is het fondsvermogen gegroeid tot bijna 7 miljoen.

Gezien huidige portefeuille aan uitgezette hypotheken is het te verwachten dat het rendement over 2019 nog iets hoger zal zijn en – na aftrek van kosten – richting de 5% beweegt.

Met het oog op recente beursontwikkelingen en de nog steeds zeer lage spaarrente en rendementen op obligaties, blijven wij dan ook van mening dat investeren in het NHF en prima alternatief is.

Recente casus
Een ondernemer krijgt de kans om bedrijfshal die hij nu huurt te kopen van de huidige eigenaar, tegen een prijs die 15% onder de taxatiewaarde ligt. Helaas geeft de huisbank van de ondernemer weer niet thuis. Vele grootbanken zijn zelfs helemaal gestopt met het financieren van bedrijfspanden, zelf degenen die pretenderen een “MKB bank” te zijn en “midden in de samenleving te staan”. Met behulp van een co-investeerder en een financiering door het NHF kan de ondernemer toch dit pand kopen. Financieringslasten zijn gelijk aan de huidige huur, maar via de aflossingen wordt wel vermogen opgebouwd.

Kent u ook ondernemers die tegen dit soort problemen aanlopen of bent u er zelf één, neem dan contact op met https://ibd-nederland.nl/

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%