Rendement 2018

Fondsnieuws
Op basis van de conceptcijfers over 2018 is het rendement uitgekomen op 4,69%. Tijdens de aanstaande jaarvergadering zullen deze conceptcijfers met de participanten worden doorgenomen. Na hun akkoord zal het definitieve rendement worden vastgesteld en zal het resterende bedrag worden uitbetaald. Participanten hebben gedurende afgelopen jaar reeds 4% voorschotrente ontvangen. 

Ook de instroom van nieuwe deelnemers stemt tot tevredenheid; vorig jaar is het fondsvermogen gegroeid tot bijna 7 miljoen.

Gezien huidige portefeuille aan uitgezette hypotheken is het te verwachten dat het rendement over 2019 nog iets hoger zal zijn en – na aftrek van kosten – richting de 5% beweegt.

Met het oog op recente beursontwikkelingen en de nog steeds zeer lage spaarrente en rendementen op obligaties, blijven wij dan ook van mening dat investeren in het NHF en prima alternatief is.

Recente casus
Een ondernemer krijgt de kans om bedrijfshal die hij nu huurt te kopen van de huidige eigenaar, tegen een prijs die 15% onder de taxatiewaarde ligt. Helaas geeft de huisbank van de ondernemer weer niet thuis. Vele grootbanken zijn zelfs helemaal gestopt met het financieren van bedrijfspanden, zelf degenen die pretenderen een “MKB bank” te zijn en “midden in de samenleving te staan”. Met behulp van een co-investeerder en een financiering door het NHF kan de ondernemer toch dit pand kopen. Financieringslasten zijn gelijk aan de huidige huur, maar via de aflossingen wordt wel vermogen opgebouwd.

Kent u ook ondernemers die tegen dit soort problemen aanlopen of bent u er zelf één, neem dan contact op met https://ibd-nederland.nl/

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Nieuws

Jaarrente 2020 & Recente Casus

Bij het oprichten van het NHF hadden wij 2 doelstellingen. Ten eerste een fondsvermogen opbouwen van minimaal 10 miljoen; deze mijlpaal hebben wij vorig jaar

10 Miljoen!
Nieuws

Fondsnieuws November 2020

Fondsnieuws: Bij de oprichting van het NHF in mei 2014 hadden we als doelstelling een minimaal fondsvermogen van 10 miljoen vastgesteld.  Met trots kunnen wij