Rendement 2023

2023 is opnieuw een zeer succesvol jaar gebleken voor het NHF. De boekhouding voor het jaar is reeds geheel afgerond, maar moet nog door de accountant worden gecontroleerd. Op basis van de administratie zal naar verwachting het rendement over 2023 uitkomen op 5,39%. Dit is een mooie stijging ten opzichte van de voorgaande jaren en ook in lijn met de oplopende markt rentes. Op basis van de bestaande uitgezette financieringen mag worden verwacht dat het rendement voor 2024 en daaropvolgende jaren ook minimaal op dit niveau zal blijven

Ook de groei van het fonds heeft in 2023 doorgezet. Eind december bedroeg het fondsvermogen € 23.250.000,00. Met het oog op het 10-jarig bestaan van het NHF in mei 2024 mag dit als een mooie mijlpaal worden beschouwd. Er blijven nieuwe investeerders instappen en ook bestaande deelnemers zijn vaak bereid om een extra inleg te doen.

Rendement beleggen

Hoewel de spaarrente niet meer negatief is en in het afgelopen jaar een stijging heeft laten zien, is het verschil tussen de spaarrente en het rendement bij het NHF nog steeds aanzienlijk.

Het rendement op 10-jarige staatsobligaties Nederland / Duitsland ligt rond de 2,5 % per jaar. Beleggen in verhuurd vastgoed was in het verleden ook een aardige belegging; maar met de huidige prijzen van onroerend goed in Nederland ligt het rendement onder de 4% (vóór kosten).

Daarom blijven wij van mening dat een investering in het NHF een mooi, stabiel rendement biedt. Vanwege de beperking van financieringen m.b.t. het onderpand (LTV 60%) en de spreiding over onderpanden is ook het risico beperkt.

Recente casus

In 2016 heeft het NHF een vastgoedbelegger een financiering verstrekt voor aankoop  vaneen beleggingspand.  In 2019 is deze belegger in staat geweest om deze financiering geheel af te lossen. 

Vorig jaar heeft dezelfde belegger een pand van zijn ouders kunnen overnemen. Voor de renovatie en splitsing in meerdere wooneenheden werd bij het NHF een nieuwe financiering aangevraagd.

Gezien de forse overwaarde op dit pand en de eerdere ervaringen met deze geldnemer was het voor het bestuur van het NHF geen enkel probleem deze aanvraag snel goed te keuren.  Als NHF zijn we blij dat geldnemers bij ons terugkeren voor nieuwe of verdere financieringen.  

10 Miljoen!

Deel dit bericht

Nieuws

Het NHF bestaat 10 jaar

Op 2 mei 2014 is het NHF formeel opgericht, de eerste stortingen door de investeerders zijn eind mei binnengekomen en in juni is de eerste

10 Miljoen!
Casus

Rendement 2023

2023 is opnieuw een zeer succesvol jaar gebleken voor het NHF. De boekhouding voor het jaar is reeds geheel afgerond, maar moet nog door de