Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over dit
jaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde jaar boven de 5%. Het is ook de
verwachting dat het rendement voor dit en de volgende jaren ook op dit niveau blijft.
De groei van het fonds zet ook door. Sinds het begin van dit jaar is dit doorgestegen
naar € 21,4 miljoen, en is het aantal investeerders de 70 gepasseerd. Gezien de
financieringsaanvragen die binnen blijven komen blijft er een behoefte aan nieuwe
investeerders en aanvullende inleg van bestaande investeerders. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan vooral gerust contact met ons op door onderaan op contact te drukken.

Rendment Beleggen

Nu het NHF 9 jaar bestaat kan een vergelijking worden gemaakt van het behaalde
rendement ten opzicht van beleggen in aandelen en obligaties. Er is door een
onafhankelijke organisatie die vermogensbeheerders beoordeeld een analyse gemaakt
van 70 vermogensbeheerders in Nederland en uitgaande van een defensief
beleggingsprofiel.

Hiermee is de afgelopen 9 jaar een gemiddeld rendement mee behaald van in totaal 11,2%, of te wel 1,24% gemiddeld per jaar. Waarbij er ook nog in 2 jaar sprake was van een negatief rendement, in 2022 was dat zelfs -/- 11,4%.

Een defensief profiel wil zeggen 0-20% zakelijke waarden zoals aandelen en 80-100% vastrentende waarden zoals obligaties.

Het risico van investeren in het NHF is te kwalificeren als zeer defensief aangezien het
NHF tot 60% van de waarde van panden financiert.

Het totale rendement bij het NHF over deze periode was 42,96% of te wel 4,77 %
per jaar, waarbij het laagste en hoogste rendement tussen 4,48% en 5,1% zit..
Hieruit blijkt maar weer dat het beleggen in hypotheken een goed maar vooral ook
stabiel rendement oplevert.

Recente casus

Een garage ondernemer heeft 5 jaar geleden met verhuurder van zijn bedrijfspand
afgesproken dat hij dit pand na 5 jaar huur kan kopen voor een bepaald bedrag.

Inmiddels besloten om te gaan stoppen met de garage. Bij de gemeente toestemming
gekregen om de ruimtes boven het bedrijfsgedeelte te verhuren als woonruimte. Het pand heeft een dubbele bestemming. Voor het bedrijfsgedeelte is ook een goede nieuwe huurder gevonden.

In totaal levert het pand een forse huurstroom op die lijdt tot een veel hogere taxatie dan de koopprijs die 5 jaar geleden is afgesproken. Hiermee is het mogelijk de aankoop bijna geheel door het NHF te laten financiering. Met een bruto huurrendement van 20% (jaarhuur / koopprijs) zijn de financieringslasten prima op te brengen en blijft er een prima cashflow over na betaling rente en aflossing.

We zijn nu in overleg met de gemeente om op het bestaande pand 2 verdiepingen toe te voegen en daar enkele extra appartementen te realiseren. Hierdoor zal de waarde en de te verwachten huuropbrengsten van het pand verder toenemen.

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%