Het NHF groeit door

Fondsnieuws
Dit jaar verloopt de groei van het fonds zeer voorspoedig: Was het fondsvermogen in het begin van het jaar nog 4,1 miljoen, als het mee zit gaat NHF voor het einde van het jaar nog de 8 miljoen halen. Dit dank zij een forse bijstorting van een bestaande investeerder en de deelname van enkele nieuwe investeerders, die inmiddels zijn of binnenkort gaan toetreden. Daarmee komt het totaal aantal deelnemers op 25.

Waar we ook trots op zijn is dat er nog geen investeerder is geweest sinds oprichting in mei 2014 die is uitgestapt. De meeste investeerders hebben intussen hun inleg, soms fors, verhoogd.

Samenwerking
Wegens het grote aantal aanvragen voor financieringen is gezocht naar een samenwerking met een professionele partij die ons een landelijke dekking kan geven. Daarom is een samenwerking aangegaan met met IBD Nederland (Intermediaire Business Desk Nederland). Met het grote bereik van deze serviceprovider op de Nederlandse markt voor ondernemings- en  vastgoedfinancieringen wordt het fonds bereikbaar voor een grotere groep financiële adviseurs.  IBD Nederland zorgt ervoor dat deze adviseurs op een eenvoudige manier een financiering van het Nederlands Hypotheek Fonds kunnen aanbieden aan hun klanten. IBD Nederland gaat de beoordeling van financieringsaanvragen en de kwaliteit van de adviseur in de 1e lijn verzorgen voor het Nederlands Hypotheek Fonds. Het uitbrengen van het renteaanbod en het finaal akkoord zal het Nederlands Hypotheek Fonds blijven verzorgen.  

Via het netwerk van IBD Nederland en de daarbij aangesloten adviseurs is het de verwachting dat ook het aantal investeerders, en dus het fondsvermogen verder kan stijgen.

Recente casus
Door de aankoop van het pand van de buren kan een lang gewenste droom in vervulling gaan en kan een nieuwe onderneming gestart worden. Het pand is namelijk gelegen in het buitengebied van Maastricht en uitstekend geschikt om als guesthouse gebruikt te worden. De partner van de onderneemster is aannemer en kan de benodigde verbouwing tegen een schappelijk bedrag uitvoeren. Een stuk eigen geld en de financiering van het NHF zijn voldoende om de aankoop en de verbouwing te realiseren.  

De onderneming kan gecombineerd worden met haar huidige vaste parttime baan in de zorg. Dit inkomen is voldoende voor de betaling van de lasten van het pand zonder verder afhankelijk te zijn van de opbrengsten van het guest house.  De partner verdient voldoende om een prettig huishoudbudget te waarborgen.  De bank gaat hier echter niet in mee omdat er sprake is van een “starter” en er geen “jaarcijfers” overlegd kunnen worden. 

Kent u ook ondernemers die tegen dit soort problemen aanlopen of bent u er zelf één, neem dan contact op met https://ibd-nederland.nl/

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%