Fondsnieuws Juli 2018

Fondsnieuws
De afgelopen maanden heeft het NHF weer enkele nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, terwijl een aantal bestaande investeerders additionele bijdragen hebben ingelegd. Het fondsvermogen is hierdoor gestegen tot boven de € 6 miljoen. Dankzij deze instroom hebben wij het opnieuw voor een aantal ondernemers mogelijk gemaakt hun plannen te realiseren.

Renteontwikkelingen
Het blijft een vraag wat de rente de komende tijd gaat doen. Vooral op de kapitaalmarkt in de VS zijn de rentes gestegen, en er worden minder obligaties opgekocht door de Europese Centrale Bank (ECB). Deze is echter niet geheel gestopt met het opkopen van obligaties; de rente en aflossingen op reeds opgekochte obligaties worden namelijk aangewend om nog meer schuldpapieren te verwerven. De hoeveelheid die de ECB gaat opkopen daalt echter wel. Vanuit de ECB blijft er dus een vraag bestaan naar obligaties. Nu de meeste overheden hun financiën op orde hebben, bekent een blijvende hoge vraag bij een gelijkblijvend aanbod dat de prijs van geld (rente) laag zal blijven. Als ook in Europa de inflatie op termijn  gaat oplopen dan zou dat tot een renteverhoging van de ECB kunnen leiden. Het is niet de verwachting dat dit eerder dan in 2019 zal gaan gebeuren, en dan zal het waarschijnlijk om kleine stappen gaan.

Recente casus
Een ondernemer in de regio bezit een groot perceel dat is gelegen op een industrieterrein waarop eveneens een bedrijfshal staat die hij zelf gebruikt. Op het terrein is echter plaats genoeg om nog vier bedrijfshallen te bouwen. De kosten per hal bedragen ongeveer € 90.000. Nog voor de bouw daadwerkelijk van start gaat, heeft hij er al twee verkocht voor het dubbele bedrag. In totaal levert dat een mooie winst op voor deze ondernemer. Om met de bouw te kunnen starten is echter een financiering nodig. Na realisatie en bouw van alle hallen kan hij zijn huidige financiering en die van het NHF geheel aflossen. Het klinkt ongelooflijk, maar zijn huisbank wilde niet meewerken aan het realiseren van deze plannen. Kent u ook ondernemers die tegen dit soort problemen aanlopen of bent u er zelf één, neem dan contact met ons op. Heeft u andere vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen binnen het NHF? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Verder wil ik u een goede zomer toewensen; aan het weer zal het (voorlopig) niet liggen.

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%