Rendement 2017 – 4.59%

Fondsnieuws
Het rendement over 2017 is uitgekomen op 4,59%. Nadat de jaarrekening door de participanten is goedgekeurd is de resterende rente vorige week uitgekeerd aan de participanten. Gemiddeld is het rendement van het NHF ruim 4,5%, een mooi en stabiel rendement, precies zoals de bedoeling was bij de oprichting 4 jaar geleden. Gezien het defensieve karakter van het fonds is een rendement van meer dan 4,5% na kosten prima, vergeleken met andere defensieve beleggingen.

De instroom is het eerste kwartaal ook goed geweest. Het fondsvermogen is aangegroeid tot € 4,6 miljoen. Gezien de aanvragen voor financieringen zijn we hard bezig nieuwe participanten aan te trekken.

Met een quote in De Quote.
Het NHF wordt in het maartnummer van zakenblad Quote genoemd in een artikel over alternatieve beleggingen nu de rente zo laag is.  Het is maar een klein stukje maar heeft al geleid tot reacties.

Recente casus
Ervaren ondernemer waarvan de vader al bankiert bij een grote Nederlands bank, legt bij deze huisbank het verzoek neer voor een financiering. Twee leningen die dit jaar afgelost moeten worden, wil hij (voorlopige) niet aflossen en hij wil nog een bedrag van € 40.000 lenen als werkkapitaal. Man handelt in grote (rest) partijen en dan moet er af en toe snel gehandeld kunnen worden. In totaal is een financiering gewenst van € 100.000,00. Elders in het land staat een bedrijfspand te koop voor ruim € 500.000,00.  Tot voor kort was dit pand verhuurd. De bank houdt vast aan de aflossing en omdat de ondernemer de 60 is gepasseerd wil de bank geen uitbreiding van de financiering.

Dit soort ondernemers helpen wij graag. Er is eerste hypotheek gevestigd op het pand dat in de verkoop staat. Zodra dit verkocht is, zal de openstaande schuld via de notaris afgelost worden.

Kent u ook ondernemers die tegen dit soort problemen aanlopen of bent u er zelf een, neem dan contact met ons op!

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%