Jaarrente 2021 & Recente Casus

Vorige maand hebben wij weer eens een “normale “ jaarvergadering van het Nederlands Hypotheek Fonds (NHF) kunnen organiseren. In verband met de coronaperikelen zijn wij de twee voorgaande jaren genoodzaakt geweest om dit “digitaal” te doen. Het was fijn om een groot deel van de investeerders weer eens te zien.

Over het jaar 2021 hebben wij voor onze investeerders een rendement weten te realiseren van 5,1%; het hoogste rendement sinds de oprichting van het fonds in 2014.

Eind 2021 was het fondsvermogen € 11,4 miljoen. Ook in 2022 zet de instroom bij het NHF gestaag door. Aan het einde van deze maand verwachten wij dat het fondsvermogen met nog eens 3 miljoen zal stijgen tot € 14,4 miljoen, terwijl wij ook gesprekken zullen voeren met nog een aantal aspirant-investeerders. Gezien de hoeveelheid aanvragen voor nieuwe financieringen zal er nog meer aanvullende funding nodig zijn, maar wij hebben alle vertrouwen dat dit gaat lukken.

Behalve via ons eigen netwerk weten ook andere financiële adviseurs de weg naar het NHF te vinden. De afgelopen tijd hebben wij dan ook financieringen verstrekt in Zeeland en Groningen, welke prima passen binnen de regels die het NHF hanteert.

Op basis van de huidige portefeuille aan verstrekte hypotheken durven wij de verwachting af te geven dat het rendement over 2022 vergelijkbaar zal zijn met dat in de voorgaande jaren.

Recente casus:

Een ondernemer wil zijn zaak in aangepaste vorm elders voortzetten en heeft zijn bedrijfspand en eigen woning verkocht voor ruim € 1 miljoen zonder ontbindende voorwaarden in de (ver) koopakte. Op dit pand rust nog een privé-hypotheek van € 300.000,00; er is dus een forse overwaarde.

Inmiddels is er elders een geschikt pand gevonden met een prachtige bovenwoning die de ondernemer zelf gaat bewonen. Dit pand is getaxeerd op ruim € 800.000,00. Tussen koop en verkoop zit een overgangsperiode van 7 maanden die de bank helaas niet wil overbruggen.

De totale financiering is hoger dan de bovengrens van het NHF. Daarom hebben wij samen met een co-financierder geregeld dat de aankoop van de nieuwe woning, alsmede de afwikkeling en het opstarten van de nieuwe zaak toch door kunnen gaan.

Over 7 maanden zal de overbruggingsfinanciering door verkoop geheel worden afgelost en resteert er een zeer beperkte zakelijk lening met als onderpand het nieuwe bedrijfspand & woning. Ook al laat de bank een relatie na 30 jaar ondernemen in de steek, de ondernemer kan zo toch zijn plannen doorzetten, terwijl het NHF weer een prima financiering in portefeuille heeft

De concept-jaarrekening is inmiddels per mail naar de investeerders ter goedkeuring gestuurd. Helaas is een fysieke jaarvergadering ook dit jaar weer niet mogelijk geweest.

Vorig jaar hebben wij  voor het eerst een pand moeten veilen omdat er door derden beslag was gelegd op het pand. Desalniettemin liep de achterstand bij het NHF langzaam terug omdat, behalve het recht van hypotheek, er ook pandrecht op de huur was. Hierdoor betaalden de huurders rechtstreeks aan het NHF waardoor rente, aflossing en de opgelopen achterstand toch voldaan werden. Vanwege de beslaglegging heeft het NHF de executie moeten overnemen. De opbrengst van de veiling was ruim voldoende om de nog uitstaande schuld, inclusief kosten en achterstanden, geheel betaald te krijgen. Er was zelfs geld over voor de beslagleggers.

Tot nu toe heeft het NHF geen last ondervonden van de Corona crisis. Met enkele geldnemers (voornamelijk horeca-ondernemers) zijn afspraken gemaakt om de aflossing tijdelijk op te schorten. Renteverplichtingen worden keurig nagekomen. Bij het verstrekken van financieringen zijn wij uiteraard op dit moment extra kritisch als het ondernemers betreft die de impact van de Corona maatregelen het hardst voelen.

In verband met de aanwas van investeerders en bestaande investeerders die willen bijstorten zijn wij bij het NHF op zoek naar nieuwe ondernemers / projecten om te financieren.

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%