Jaarrente 2020 & Recente Casus

Bij het oprichten van het NHF hadden wij 2 doelstellingen. Ten eerste een fondsvermogen opbouwen van minimaal 10 miljoen; deze mijlpaal hebben wij vorig jaar bereikt. Het tweede doel is een rendement te genereren voor onze investeerders van 5 % na kosten. Ook dit doel is vorige gehaald. Gezien de huidige portefeuille van verstrekte hypotheken is de verwachting dat we komend jaar dit rendement opnieuw gaan halen. 

De concept-jaarrekening is inmiddels per mail naar de investeerders ter goedkeuring gestuurd. Helaas is een fysieke jaarvergadering ook dit jaar weer niet mogelijk geweest.

Vorig jaar hebben wij  voor het eerst een pand moeten veilen omdat er door derden beslag was gelegd op het pand. Desalniettemin liep de achterstand bij het NHF langzaam terug omdat, behalve het recht van hypotheek, er ook pandrecht op de huur was. Hierdoor betaalden de huurders rechtstreeks aan het NHF waardoor rente, aflossing en de opgelopen achterstand toch voldaan werden. Vanwege de beslaglegging heeft het NHF de executie moeten overnemen. De opbrengst van de veiling was ruim voldoende om de nog uitstaande schuld, inclusief kosten en achterstanden, geheel betaald te krijgen. Er was zelfs geld over voor de beslagleggers.

Tot nu toe heeft het NHF geen last ondervonden van de Corona crisis. Met enkele geldnemers (voornamelijk horeca-ondernemers) zijn afspraken gemaakt om de aflossing tijdelijk op te schorten. Renteverplichtingen worden keurig nagekomen. Bij het verstrekken van financieringen zijn wij uiteraard op dit moment extra kritisch als het ondernemers betreft die de impact van de Corona maatregelen het hardst voelen.

In verband met de aanwas van investeerders en bestaande investeerders die willen bijstorten zijn wij bij het NHF op zoek naar nieuwe ondernemers / projecten om te financieren.

Recente casus:

Een belegger met een vastgoedachtergrond kan een voormalig horecapand overnemen in een oude dorpskern. Dankzij de verkoop van zijn eigen woning kan hij een aanzienlijk deel van aankoop en investering uit eigen middelen financieren. In dit pand bevinden zich op de eerste etage al 2 appartementen. Op de begane grond kunnen nog 4 appartementen (met tuin) gerealiseerd worden.  Samen met zijn netwerk kan hij de verbouwing tegen zeer lage kosten uitvoeren. Na gereedkomen en verhuren van deze appartementen ontstaat er een prima cashflow die ruim voldoende is om de verplichtingen bij het NHF na te komen. Door deze huurstroom ontstaat ook een forse overwaarde op het pand, wat weer ruimte geeft voor een volgend project.

Deel dit bericht

Casus

Rendement 2022

Vorig jaar hebben wij het NHF een zeer succesvol jaar gehad. Het rendement over ditjaar is 5,1% geweest, en hiermee is dit al het derde

Nieuws

Fondsnieuws Januari 2023

De jaarcijfers moeten nog gecontroleerd worden, maar op basis van de boekhouding durven wij toch al een prognoserendement over 2022 af te geven van 5,1%