Voordelen investeren in hypotheken

Voordelen

Zekerheid

Alle financieringen die het NHF verstrek zijn op basis van een hypotheek op Nederlands onroerend goed tot maximaal 60% van de waarde van deze onderpanden. Dit biedt een grote zekerheid gekoppeld aan geen veel hoger rendement dan wat op dit moment mogelijk is op een spaarrekening of investering in kwaliteitsobligaties.

Goedkeuring van de financieringen die worden verstrekt wordt gegeven door het bestuur van het NHF die allen over een ruime bancaire en financiele ervaring beschikking. Daarnaast is er ook voor alle geldnemers verplicht een jaarlijks onderhoudsgesprek met de adviseur die de financiering heeft aangevraagd. Hiervan wordt een verslag samen met relevante documenten aan het NHF ter beschikking gesteld. Op die manier houden we goed “vinger aan de pols” en worden ingegrepen mocht dat nodig zijn.

Risico spreiding

Via het NHF wordt belegd in een mandje van hypotheken, die zijn verstrekt na een grondige analyse en controle, op die manier is er spreiding qua debiteuren (de geldnemers van het NHF).

Daarnaast is er een beperking van het risico van rente stijging. Mocht de rente in de toekomst omhoog gaan dat zal dat ook gaan gelden voor nieuwe te verstekken leningen door het NHF. Door aflossingen, herfinancieren en nieuwe instroom zal hypotheekportefeuille groeien en uitgezet worden tegen actuele rentes.

Uitsluitende door het NHF aangewezen adviseurs kunnen een aanvraag indienen bij het NHF.

Natuurlijk is het mogelijk bij een groot vermogen zelf een hypotheek te verstrekken aan iemand die behoefte heeft aan een financiering. Het beoordelen van deze te verstrekken financiering zal dan zelf moeten evenals als beheer van deze financiering. Daarnaast ben je dan gedurende de looptijd van de financering gebonden aan een of enkele geldnemers. Tussentijds kan de financiering niet teruggevorderd worden. Bij het NHF is het wel mogelijk om uit te treden. Participanten die hun investering terug willen hebben voorrang op nieuwe verstrekkingen en bij aflossing of nieuwe gelden zullen deze hun inleg terug krijgen.

Graag meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek voor meer informatie over investeren in het Nederlands Hypotheek Fonds.